Екип

Сертифицирани от ФМФ консултанти

Д-р М. Янкова
Акушер-гинеколог

• Консултант в отделение „Патологична бременност” и специализиран ехографски кабинет в 1-ва АГ болница „Света София”
• Vienna international school of 3D-4D ultrasonography, Berlin, Germany – Advanced VISUS education program – 2007
• Kings college hospital, London, UK - First trimester screening – 2006
• FMF London, UK - Advanced course of Fetal Medicine – 2004
• Clinic of prenatal medicine and genetics, Nurnberg, Germany – First Trimester Screening, Fetal anomaly screening, Fetal echocardiography, Amniocentesis and CVS– 2004
• Montreuil-Hospital, Paris, France – 3D Ultrasound and Doppler - 2002
• Медицински Университет София – 2001

 

Д-р В. Стратиева
Акушер-гинеколог

• Специалист по Фетална Медицина (Диплома по Фетална Медицина), Кралска Университетска Болница, Лондон Великобритаия - Август 2007 - Април 2010
• Сертификат за компетентност по Фетална Ехокардиография, Кралска Университетска Болница , Лондон, Великобритания - Август 2007- Април 2010
• Специалност по Акушерство и Гинекология, Медицински Университет, София - Април 2006
• Магистър лекър, Обща медицина , Медицински Университет, София - Септември 1994 - Ноември 2000

 

Д-р Р. Минекава

 


Консултант по фетална ехокардиография

Д-р И. Велковски

 


Главна акушерка и консултант

Ак. Г. Цакова